Western klub
Od práce k zábave.

Pobytovky:

1. turnus (týždenný)
30.06.2019 - 06.07.2019 - (Plný)
2. turnus (týždenný)
07.07.2019 - 13.07.2019 - (Plný)
3. turnus (denný)
15.07 2019 - 19.07 2019 - (Plný)

4. turnus (týždenný)
21.07.2019 - 27.07.2019 - (Plný)
5. turnus (denný)
28.07.2019 - 03.08.2019 (voľný)