Western klub
Od práce k zábave.

Pobytovky:

1. turnus (týždenný)
03.07. - 09.07.

2. turnus (týždenný)
10.07. - 16.07.

3. turnus (denný)
18.07. - 22.07.

4. turnus (týždenný)
24.07. - 30.07.

5. turnus (týždenný)
31.07. - 06.08.

6. turnus (denný)
08.08. - 12.08.

7. turnus (seminár)
13.08. - 14.08.