Western klub
Od práce k zábave.

Cenník služieb


Názov poskytovanej bežnej služby:

EUR
výcviková hod

terénna vychádzka

vodenie detí 10min

detský, veľký klub

10,00

11,00

2,00

40,00

Ďalej ponúkame špeciálne služby, ktoré sú len po dohode ako napr.:

  • relax program, narodeninová gratulácia na koni, vozenie detí mimo (v meste a pod.),
  • vy navrhnite a my vám zaistíme realizáciu

Cenník je platný od 1.12.2008.