Western klub
Od práce k zábave.

Cenník služieb


Názov poskytovanej bežnej služby:

EUR
výcviková hod (45 min.)

terénna vychádzka (45 min.)

vodenie detí (10 min.)

detský, veľký klub

10,00

11,00

3,00

50,00

Ďalej ponúkame špeciálne služby, ktoré sú len po dohode ako napr.:

  • relax program
  • narodeninová gratulácia na koni
  • vozenie detí mimo (v meste a pod.)