Western klub
Od práce k zábave.

Jazdecký klub prebieha, deti je možné dohlásiť.

*Bližšie informácie telefonicky na 0904 263 408